logo
 
  
 
Pięć hoteli Radisson Blu w Polsce utrzymało certyfikat Green Key
 
Hotele Radisson Blu w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Szczecinie i Gdańsku pozytywnie zakończyły proces recertyfikacji według międzynarodowych standardów Green Key.

Obiekty, które starają się o uzyskanie certyfikatu Green Key muszą spełniać wymagania dotyczące m.in. działań mających na celu ochronę środowiska naturalnego oraz ekonomicznego zarządzania zasobami. Powinny także podejmować działania społeczne z zakresu odpowiedzialnego biznesu.

Kadra zarządzająca przy zaangażowaniu pracowników hoteli Radisson Blu wykazała liczne inicjatywy podejmowane przez ostatni rok m.in. na rzecz społeczności lokalnej oraz ochrony środowiska naturalnego. Ponadto, w każdym z obiektów uwzględniane jest ekonomiczne zarządzanie zasobami oraz stały wzrost świadomości pracowników i gości.

Każdy z pięciu hoteli zaprezentował szereg wydarzeń realizowanych zgodnie z polityką odpowiedzialnego biznesu. Działania te zostały także docenione przez miesięcznik Forbes, który ogłosił hotel Radisson Blu w Krakowie zwycięzcą pierwszej edycji konkursu „Liderzy Zrównoważonego Rozwoju”.

 „Hotele Radisson Blu posiadają wieloletnią tradycję w realizowaniu polityki odpowiedzialnego biznesu. Należy podkreślić szereg inicjatyw oraz ogromne zaangażowanie w działalności hoteli Radisson Blu skierowanej do społeczeństwa, pracowników oraz interesariuszy. Należy podkreślić także działania i inwestycje zmierzające do poprawy stanu środowiska naturalnego.” – powiedział Jarosław Szczygieł koordynator krajowy Green Key w Polsce.


Pliki graficzne:
 
 

Fundacja Partnerstwo dla Środowiska
Pl. Jana Matejki 5/6, Kraków
kom. 508 249 669
tel.: 12 430 24 43 wew. 27,
koordynator@green-key.org.pl

   
  Dołącz do nas