logo
 
  
 
Piętnaście pierwszych restauracji we Francji otrzymały certyfikat Green Key.
 
Green Key, który we Francji był do niedawna przyznawany hotelom, hostelom, centrom konferencyjnym, miejscom kempingowym, pensjonatom, schroniskom młodzieżowym oraz domom wakacyjnym, jest również udzielany restauracjom. Celem nowej inicjatywy jest wzmocnienie i wspieranie zrównoważonego rozwoju oraz dobrych praktyk w tym sektorze.

System certyfikacji składa się z ośmiu grup kryteriów. Poza podstawowymi kryteriami Green Key, wymagania dla restauracji starającej się o uzyskanie certyfikatu, dotyczą ponadto: budynku (zarządzanie zużyciem wody i energii, gospodarka odpadami, jakość używanych produkty do czyszczenia) oraz świadomości ekologicznej oraz dobrych praktyk prowadzonych przez restaurację. Restauracja powinna pozyskiwać większość składników używanych do  oferowanych potraw z lokalnych źródeł. Ponadto żywność powinna być organiczna lub pochodząca od bezpośrednich dostawców. Nowe kryteria mają na celu również wspieranie i zachęcania do korzystania z świeżych, sezonowych owoców i warzyw, jak również produktów pochodzących z sprawiedliwego handlu.

Niezależne jury zostało zwołane po raz pierwszy do zbadania osiemnastu restauracji z całego obszaru Francji. Piętnaście z nich otrzymało certyfikat Green Key, podczas oficjalnej ceremonii, która odbyła się w Paryżu 22 września.
Nowy program wspiera francuskie Ministerstwo Zrównoważonego Rozwoju, Stowarzyszenie Hoteli i Restauracji oraz Biuro Turystyki w Paryżu.

Pliki graficzne:
 
 

Fundacja Partnerstwo dla Środowiska
Pl. Jana Matejki 5/6, Kraków
kom. 508 249 669
tel.: 12 430 24 43 wew. 27,
koordynator@green-key.org.pl

   
  Dołącz do nas