logo
 
  
 
Program Learning about Forests podczas Dnia Światowego Pokoju
 
W roku 2011 ogłoszonym przez ONZ  Rokiem Lasów, intensywnie realizowany był program na rzecz edukacji o lasach przez międzynarodową Fundację na rzecz Edukacji Ekologicznej.
Jako partner fundacji popieramy i stale wspieramy rozwój projektów na rzecz zrównoważonego rozwoju. W tym roku realizacja projektu „Learning about Forests” przyczyniła się do zwiększenia świadomości oraz poziomu wiedzy społeczeństwa na temat funkcji lasów podczas licznych akcji sadzenia drzew.
Dyrektor fundacji Jan Eriksen potwierdza, że „aktywność fundacji w realizacji projektu Learning about Forests ma bardzo duże znaczenie w wspieraniu i kształtowaniu wiedzy przyszłych pokoleń na całym świecie”.
Główne działania w ramach projektu obejmowały edukację na temat kwestii zmian klimatycznych i roli lasu oraz kurs on-line dla nauczycieli, którzy mogli zdobyć informacje na temat możliwości i sposobów zainteresowania dzieci w wieku szkolnym tematami budowy dialogu społecznego, możliwości minimalizowania wpływu na środowisko, wpływem zarządzania gospodarką leśną na zrównoważony rozwój oraz kwestiami budowy i kształtowania czystego środowiska dla przyszłych pokoleń.

Ponadto, Fundacja na rzecz Edukacji Ekologicznej zaprosiła szkoły na całym świecie do udziału w globalnym sadzeniu drzew na rzecz pokoju i klimatu w dniu 21 września. Dzień ten został ogłoszony przez ONZ jako Dzień Światowego Pokoju. Kapmania pt. "Zasadź drzewo dla pokoju", łączy działania sadzenia drzew z edukacją, podkreślając znaczenie ochrony środowiska naturalnego.

Sadzenie drzew w ramach kampanii zostało zapoczątkowane w Nowej Zelandii, a następnie za ruchem słońcem, ostatnie drzewa zostły zasadzone w Brazylii.
Podsumowując w ciągu jednego dnia około 30.000 drzew zostało posadzonych przez 15.000 dzieci z 14 różnych krajów na rzecz pokoju i zrównoważonego rozwoju.
Poprzez udział w tym programie, dzieci zdobywają wiedzę o lesie i jego znaczeniu oraz mają czynny udział w budowaniu przyszłości naszej planety.
Podczas kampanii "Zasadź drzewo dla pokoju" odniesiony został wielki sukces, gdyż w sumie zostało posadzonych 760.000 drzew w 50 krajach. W następnym roku w ramach akcji planowane jest zasadzenie 1 miliona drzew, w ramach dalszej współpracy z firmą Panasonic. Informacje na temat przebiegu działań w poszczególnych krajach, znajdują się wzałączonym raporcie. Więcej informacji na temat projektu można znaleźć na stronie www.leaf-international.org

Pliki graficzne:
 
 

Fundacja Partnerstwo dla Środowiska
Pl. Jana Matejki 5/6, Kraków
kom. 508 249 669
tel.: 12 430 24 43 wew. 27,
koordynator@green-key.org.pl

   
  Dołącz do nas