logo
 
  
 
The Green Key na Świecie
 
W 2011 roku program Green Key wdrożony został w 28 krajach a liczba obiektów posiadających certyfikat wynosi ponad 1600.

W każdym z tych krajów program The Green Key  reprezentowany jest przez Koordynatora Krajowego. Koordynator Krajowy działa w porozumieniu z FEE. Aby zobaczyć jakie kraje biorą udział w programie Green Key zapraszamy na stronę www.kmvk.nl/greenkey/all-countries.lp
Na szczeblu światowym programem Green Key zarządza Koordynator Międzynarodowy, którego funkcję obecnie pełni Pan Nicolas Dubrocard z pomocą asystentów: Laska in’t Veen oraz Marco Outwerkerk.

Międzynarodowy koordynator programu jest odpowiedzialny za:
• zachęcanie nowych krajów w sieci FEE do realizacji programu;
• wspieranie i udzielanie pomocy przy wdrażaniu na szczeblu krajowym;
• zapewnienie spójności przy rozwoju programu;
• sporządzanie sprawozdań z działalności międzynarodowej dla rady wykonawczej FEE.
 
Do obowiązków koordynatora międzynarodowego należy m. in.:
• opracowywanie/aktualizacja kryteriów;
• organizowanie corocznego spotkania koordynatorów krajowych;
• przygotowanie polityki dla International Hotels Chains;
• przygotowanie/aktualizacja podręcznika Green Key;
• obecność na międzynarodowych konferencjach;
• reprezentowanie programu na międzynarodowych spotkaniach dotyczących zrównoważonego rozwoju w branży turystycznej.
 
Organizacją odpowiedzialną za program Green Key w Polsce jest ISO-TECH Sp. z o. o. Natomiast funkcję Koordynatora Krajowego programu Green Key w Polsce pełni Jarosław Szczygieł.

W razie jakichkolwiek pytań lub chęci uzyskania więcej informacji na temat programu
Green Key zapraszamy do kontaktu z Krajowym lub Międzynarodowym Koordynatorem.
 
Koordynator Krajowy:

ISO-TECH Sp. z o.o.,
ul. Św. Anny 9, 31-008 Kraków.
Tel. 12 422 53 42, fax. 12 426 21 00
www.green-key.org.pl, e-mail: sekretariat@green-key.org.pl
Kontakt: Jarosław Szczygieł
 
Koordynator Międzynarodowy:

Foundation for Environmental Education
Danish Outdoor Council
Scandiagade 13
2450 Copenhagen SV Denmark
Tel: +45 3328 0411, fax: +45 3379 0179

www.green-key.org ,  e-mail: secretariat@fee-international.org

Kontakt: Mr. Nicolas Dubrocard


Plik graficzny udostępniony na podstawie licencji Creative Commons
 
 

Fundacja Partnerstwo dla Środowiska
Pl. Jana Matejki 5/6, Kraków
kom. 508 249 669
tel.: 12 430 24 43 wew. 27,
koordynator@green-key.org.pl

   
  Dołącz do nas