logo
 
  
 
The Green Key
 
W związku z tym, że działania związane z turystyką na całym świecie mają ogromny wpływ na środowisko naturalne, stworzony został program Green Key, w celu uświadomienia właścicieli oraz managerów hoteli, ośrodków wypoczynkowych oraz innych obiektów turystycznych o możliwościach jakie stwarza  prowadzenie swojej działalności w oparciu o idee odpowiedzialnego biznesu.
Program ma zasięg międzynarodowy i jest koordynowany na całym świecie przez Fundację na rzecz Edukacji Ekologicznej (Foundation for Environmental Education - FEE), która jest pozarządową ogranizacją non-profit www.fee-international.org

Celem i misją organizacji jest promocja zrównoważonego i odpowiedzialnego rozwoju poprzez edukację ekologiczną oraz realizację pięciu programów: Blue Flag, Young Reporters for the Environment, Eco-Schools, Learning about Forestes oraz Green Key.
    

Program Green Key to:
  • międzynarodowy certyfikat dedykowany dla sektora turystycznego i obiektów pełniacych funkcje użytkowe,
  • światowe oznakowane ekologiczne rozpoznawane i respektowane w każdym kraju, biorącym udział w programie,
  • międzynarodowa baza wyróżnionych obiektów certyfikatem Green Key,
  • niekomercyjny i niezależny program pozarządowy, oficjalnie wspierany przez Światową Organizację Turystyki oraz Program Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska.
 Green Key skupa uwagę na pięciu głównych obszarach, którymi są: 
  1. Ekonomiczne zarządzanie zasobami, dzięki któremu obiekty obniżają koszty funkcjonowania.
  2. Działania wspierające zaangażowanie i rozwój pracowników.
  3. Ochrona środowiska naturalnego poprzez redukcję negatywnego wpływu wywieranego na otoczenie.
  4. Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz ochrony środowiska, w celu podnoszenia świadomości pracowników i interesariuszy.
  5. Realizacja lub wsparcie inicjatyw społecznych i ekologicznych, przez podejmowanie działań z zakresu szeroko pojętej odpowiedzialności wykraczającej poza obszar najbliższego otoczenia (responsible business).
Otrzymanie certyfikatu Green Key jest jednoznaczne ze spełnieniem wszystkich wymaganych kryteriów, co ma istotne znaczenie w rozwijającej się tendencji w branży turystycznej jaką jest czysta turystyka. 
 
 
 

Fundacja Partnerstwo dla Środowiska
Pl. Jana Matejki 5/6, Kraków
kom. 508 249 669
tel.: 12 430 24 43 wew. 27,
koordynator@green-key.org.pl

   
  Dołącz do nas