logo
 
  
 
Wasze pytania - FAQ
 

Najczęściej zadawane pytania

P: Czym jest The Green Key?

O: The Green Key jest to międzynarodowy certyfikat dla branży turystycznej/konferencyjnej. Organizacje otrzymują certyfikat The Green Key po spełnieniu wymogów technicznych jak i  kryteriów związanych z zarządzaniem oraz komunikacją. Certyfikat przyznawany jest w wyniku przeprowadzonego audytu certyfkującego.

P: Kto odpowiada za program Green Key?

O: Green Key jest programem realizowanym przez Fundację Edukacji Ekologicznej (FEE). Inne realizowane programy przez FEE to:
• Blue Flag – www.blueflag.org.pl
• Młodzi reoporterzy piszący o ochronie środowiska 
• Edukacja ekolologiczna o lasach
• Eco-szkoły

W każdym kraju realizującym program The Green Key, grupa sterująca wraz z osobą koordynującą program, organizacjami pozarządowymi oraz stowarzyszeniami biznesowymi zapewniają wiarygodność  krajowego programu The Green Key.

P: W jaki sposób Green Key przyznaje certyfikaty obiektom?

O: Każdy obiekt nagrodzony certyfikatem Green Key musi spełniać listę kryteriów, które obejmują kwestie techniczne, zarządzanie i komunikację. Badania wykazały, że ośrodki posiadające certyfikat Green Key wykorzystują o 20 % mniej energii elektrycznej w porównaniu do ośrodków nieposiadających certyfikatu. Ponadto zużywają 25% mniej energii przeznaczonej na ogrzewanie oraz zużywają 27% mniej wody na osobę.

P: Czym Green Key różni się od innych oznakowań ekologicznych?

O: Większość  oznakowań ekologicznych w branży turystycznej opiera się podobnie jak The Green Key na spełnieniu kryteriów związanych z zarządzaniem oraz kwestiami technicznymi. W porównaniu do innych eco-certyfikatów , które w większości zapewniają podobny poziom ochrony środowiska, Green key jest unikalny ze względu na kładziony nacisk w kwestii edukacji ekologicznej. Kryteria, które muszą być spełnione obejmują zaangażowanie pracowników, gości oraz dostawców. Green Key jest programem wspieranym również przez grupy konsumentów, organizacje pozarządowe, władze oraz stowarzyszenia biznesowe. Żadne inne oznakowanie ekologiczne dla branży turystycznej nie jest tak rozległe i uznawane w tak dużej ilości krajów.

P: Gdzie można znaleźć ‘doświadczenie Green Key’?

O: Na stronie internetowej Green Key można znaleźć wszystkie nagrodzone certyfikatem obiekty. Wiele krajów posiada również swoje krajowe strony internetowe The Green Key, gdzie można znaleźć więcej szczegółowych informacji.

P: Kto odpowiada za Green Key?

O: W każdym kraju grupa sterująca wraz z osobą koordynującą program, z organizacjami pozarządowymi oraz z stowarzyszeniami biznesowymi pełnią kontrolę nad realizacją programu Green Key oraz rozpatrują wszystkie aplikacje od podmiotów ubiegających się o certyfikat. Okresowo odbywa się kontrola wybranego podmiotu, posiadającego certyfikat Green Key przez krajowego koordynatora programu. Międzynarodowy koordynator Green Key wykonuje wybiórcze kontrole we wszystkich krajach.

P: Jak uzyskać ceryfikat Green Key?

O: Zaleca się skontaktowanie z krajowym koordynatorem. Jeżeli w danym kraju nie ma krajowego koordynatora zaleca się skontaktowanie z międzynarodowym koordynatorem w celu uzyskania informacji o dalszym postępowaniu.

 

 
 

Fundacja Partnerstwo dla Środowiska
Pl. Jana Matejki 5/6, Kraków
kom. 508 249 669
tel.: 12 430 24 43 wew. 27,
koordynator@green-key.org.pl

   
  Dołącz do nas